Kontakt24-7 Sverige kan stötta er i att starta ett bönearbete i ert sammanhang med resurser, föreläsningar/workshops och coachning. Hör av dig så vi kan lära känna varandra och se hur vi kan samarbeta på bästa sätt.

Kontaktuppgifter


Maria Fagré, nationell ledare 24-7 Prayer Sverige.