Delta House of Prayer

Om oss

Delta House of Prayer är ett ekumeniskt bönenätverk och bönegemenskap i Göteborg, bestående av människor från en rad olika samfund och församlingar. Vi söker Guds ansikte och brinner för att uppmuntra människor att leva nära Jesus i sin vardag. Vi ber för det som ligger på våra hjärtan och inspireras av olika bönespråk och uttryck. Vi bjuder in till bönesamlingar för staden och har en tradition av att samordna böneveckor och bönedygn. (Aktuellt program med kommande samlingar finns på hemsidan, deltagbg.se)

Delta House of Prayer är en del av 24-7 Prayer Communities. I 24-7-rörelsen brukar vi säga att “Visionen är Jesus”. Det finns också tre ledord: Bön, Mission och Rättvisa.

Delta House of Prayer vill:

vara sanna mot Kristus, genom bön och kreativitet
vara vänliga mot människor, genom gästfrihet och rättvisa
sprida Evangeliet, genom mission och lärande

Vår historia

I augusti 2014 kom några bönelängtande göteborgare samman och gjorde en 24-7-bönevecka. Det blev startskottet för en spännande resa där Gud förde samman olika personer och grupper med samma längtan. Utifrån dessa relationer startade vi team som regelbundet anordnade böneveckor. Tidigt kom herrnhutarnas hus på Kungsgatan 45 att bli en plats för dessa böneveckor, vilket stämde både med historia och längtan.

Bönerummet

Vi bedriver (sedan 2018) ett centralt beläget bönerum, i samarbete med EBF Göteborg, på Kungsgatan 45. I bönerummet har olika personer och bönegrupper sina regelbundna bönetider. Bönerummet är inrett som ett vardagsrum, med bönestationer som inspirerar till olika sätt att be och umgås med Gud.

Vill du ha en regelbunden bönetid i bönerummet? Eller komma förbi och be nån enstaka gång? Eller veta mer? – Mejla info@deltagbg.se

Bönenätverk och bönegemenskap

Förutom att vi ser oss som ett ekumeniskt bönenätverk, är vi också en bönegemenskap. Om du vill veta mer om vår bönerytm, eller är nyfiken på den “nymonastiska” gemenskapen OMS (Order of the Mustard Seed), hör gärna av dig så tar vi en fika.

Kontakt

info@deltagbg.se
www.deltagbg.se

Instagram & Facebook:
Delta House of Prayer Göteborg

Bönerummet finns på EBF, Kungsgatan 45, Göteborg

Samordnare:
Emma Boije 072-189 17 55