24-7 Prayer-familjen i Sverige

Nationellt ledarteam

Gemenskaper

Gemenskaper kopplade till 24-7 Prayer är en växande internationell familj bestående av församlingar, bönehus och nymonastiska gemenskaper. Tillsammans utgör de ”The Communities Network”. Här nedan hittar ni de gemenskaper som finns här i Sverige som tillhör 24-7-familjen.

Värderingar

24-7 Prayer har en värdegrund som alla 24-7 Prayers gemenskaper bygger på. Vi sammanfattar dessa värderingar i de tre prioriteringarna och de sex praktikerna, alltså: tre saker varje gemenskap bör prioritera, och sex sätt vi praktiskt lever ut detta på.

De3prioriteringarna

1

Att vara Äkta

Trogen Jesus

Vi vill vara äkta, ärliga och autentiska i det vi gör, och på så sätt också trogna relationen med Jesus. Vi vill leva ett liv som ärar Gud och där vår relation till Honom ständigt fördjupas.

Vänner sittandes i trappa
2

Att vara Relationell

Vänlig mot andra

Vi vill bygga relationellt. Vi är skapade till relation med Gud och varandra. Det är därför en viktig värdering att Guds kärlek till oss speglas i våra relationer och att vi möter alla människor med värdighet, kärlek och respekt.

Person sticker ut huvudet ur bilruta.
3

Att vara Missionell

Evangeliet till världen

Vi vill vara missionella. Församlingen har ett uppdrag att utbreda Guds rike i världen. Jesu befallning att gå ut och göra lärjungar är församlingens grund och vi har ett ansvar att vara lojala både mot Jesus och det evangelium han sänder oss att i ord och handling förkunna.

De 3 prioriteringarna leder till
De6praktikerna

Vi praktiserar trohet till Jesus genom Bön och tillbedjan & Kreativitet:

1

Bön och tillbedjan

Möta Gud och prioritera tid i Hans närvaro

Bön och tillbedjan är relation och kommunikation med Gud. Där får vi uttrycka vår kärlek till Gud och ta emot Hans kärlek till oss. Bön och tillbedjan handlar om att möta Gud och prioritera tid i Hans närvaro.

2

Kreativitet

Uttrycka ära och tillbedjan på kreativa sätt

När vi släpper loss vår kreativitet, uppfinningsrikedom och skaparglädje så ärar det Gud. Det speglar också Gud, för Han är skaparen och alltings ursprung. Vi vill därför uttrycka ära och tillbedjan på kreativa sätt.

Vi visar vänlighet mot andra genom Gästfrihet och Rättvisa:

Räcker över burk-mat.
3

Gästfrihet

Visa att Gud välkomnar alla

När vi bygger en kultur av gästfrihet och generositet visar vi att Gud älskar och välkomnar alla människor med öppna armar.

Folkskara som gått ned på ett knä med knuten näve i luften.
4

Rättvisa

Passionerat bry sig om dem som behöver stöd, och möta andras behov

När vi står upp för och praktiserar rättvisa så visar det på hur Guds rike ser ut, det demonstrerar Guds hjärta och det värde Gud ger varje människa. Därför behöver vi passionerat bry oss om dem som behöver stöd, och möta andras behov.

Vi sprider evangeliet i världen genom Mission & Lärande:

Person med ryggsäck påväg framåt i en trafikerad stad.
5

Mission

Målmedvetet dela Jesus i bön och handling

De goda nyheterna om Jesus, världens frälsning, är vi kallade att sprida över hela världen, i alla världar och på alla sätt vi kan. Bön och gemenskap med Gud leder till passion för världen, och vi ska målmedvetet dela Jesus vidare i allt från bönerna vi ber till livet vi lever ut.

Någon läser en bibel på en folktät gata.
6

Lärande

Växa tillsammans i tro, kunskap och vishet

Lärande handlar om att vi ständigt vill växa i vår relation till Gud, i karaktär och kärlek, i efterföljelse och lärjungaskap. Bibeln uppmanar den troende gemenskapen att fortsätta växa tillsammans i tro, kunskap och vishet.