Eklesia husförsamlingsnätverk

Om Eklesia

Eklesia husförsamlingsnätverk är en kristen gemenskap som samlas i hemmen för att dela livet, tron och efterföljelsen. Varje vecka möts människor i sina husförsamlingar för att äta, tillbe, lära, dela livet och växa i lärjungaskap med Jesus och varandra. Regelbundet samlas även hela nätverket för att bygga relationer, söka Gud, välsigna varandra och växa tillsammans.

Eklesia har haft vänskap med 24-7 Prayer i många år, och på den globala gatheringen 2021 blev vi del av familjen, och i och med det även Sveriges första församling kopplad till 24-7 Prayer.

Vår historia

2009 började ett gäng unga vuxna mötas i ett vardagsrum med en gemensam vision att hitta nya sätt att vara församling för att nå nya människor. Vi hade en längtan efter mer av Jesus i vardagen, mer av den Helige Andes verk i och genom oss, och en längtan efter att få se församling bli familj på riktigt. Vi möttes för att lovsjunga, be och söka en djupare intimitet med Gud och varandra. Vi möttes för att växa i lärjungaskap och vi möttes för att hitta vägar att leda människor till Jesus på ett naturligt sätt i vårt vardagliga liv. Utifrån den lilla gruppen av unga människor föddes Eklesia husförsamlingsnätverk.

Visionen har sedan dess varit: Gemenskap med Jesus Kristus i centrum, som lever, andas och föder: tillbedjan, lärjungaskap och mission.

Vi älskar familj, mat och skratt. Vi älskar tillbedjan, kreativitet och att följa Andens liv och ledning. Framför allt så älskar vi Jesus!

Kontakt

info@eklesia.se
Maria Fagré, 0702-15 10 58