Lectio 365

Utgiven av24-7 Prayer

Lectio 365 är en gratis andakts-app som hjälper dig ta tid med Gud och be utifrån Bibeln varje dag. Läs och lyssna, och låt dig ledas i en stund med Gud varje morgon och kväll.

Morgonbön

Morgonandakten är inspirerad av Lectio Divina, ett sätt att meditera över Bibeln som har använts av kristna i århundraden. Följ med i daglig bibelläsning, tankar och böner som bygger på en enkel rytm utifrån bokstäverna i P.R.A.Y.

P:ause – stanna och var stilla.
R:ejoice & R:eflect – gläds och tillbe med en Psalm och reflektera över en bibeltext.
A:sk – be Gud om hjälp.
Y:eld – överlåt dig till Hans vilja.

På söndagar ber vi istället en sabbatsbön om vila.

Kvällsbön

Kvällsandakten bygger på frågor att reflektera över, bibelläsning och böner som hjälper dig processa dagen som varit. Rytmen i kvällsandakterna bygger på fyra ”R”.

Reflect

Reflektera över dagen och släpp stress och kontroll.

Rejoice

Gläd dig över Guds godhet och lägg märke till Hans närvaro under dagen.

Repent

Omvänd dig från synd och ta emot förlåtelse för det som blev fel.

Rest

Ta emot Guds frid och vila.